სიმ ბარათები


 • https://magticom.ge
 • 11 00 11; +995 32 217 00 00
 • ღიაა ფრენების განრიგის შესაბამისად
 • მოფრენის დარბაზი;

სიმ ბარათები


 • https://beeline.ge
 • 110101; +995 32 2200611
 • ღიაა ფრენების განრიგის შესაბამისად
 • მოფრენის დარბაზი;

სიმ ბარათები


 • https://silknet.com
 • +995 32 2100000
 • ღიაა ფრენების განრიგის შესაბამისად
 • მოფრენის დარბაზი

სიმ ბარათები


 • www.hallo.ge
 • 500550005
 • ღიაა ფრენების განრიგის შესაბამისად
 • მოფრენის დარბაზი